top of page

7de Kyu (blauwe gordel met streep)


Standen
Neko Ashi Dachi

Stoten
Tetsui Komekami Uchi
Tetsui Oroshi Ganmen Uchi
Tetsui Hizo Uchi
Tetsui Yoko Uchi
(Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke (in Kokutsu Dachi)

Trappen
Mae Chusoku Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

Kata
Pinan Sono Ichi

Kumite
Jiyu Kumite (5 x 2 minuten)

Ademhaling
Ibuki Sankai


 

20220923_Examen_0297.jpg
bottom of page