top of page

9de Kyu (oranje gordel met streep)


Standen
Sanchin Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)
Kokutsu Dachi ( Ido-geiko, Mawate, Naore)
Musubi Dachi

Stoten
Seiken Ago Uchi
Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering
Seiken Chudan Uchi Uke (in zenkutsu dachi)
Seiken Chudan Soto Uke (in zenkutsu dachi)

Trappen
Mae Geri Chudan Chusoku

Kata
Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni

Kumite
Sanbon Kumite (Tori: 1. Jodan Oi Tsuki, 2. Chudan Oi Tsuki, 3. Gedan Oi Tsuki) (Uke: 1. Jodan Uke, 2. Chudan Soto Uke, 3. Gedan Barai gevolgd met Chudan Gyaku Tsuki en Gedan Barai

Ademhaling
Nogare (Omote en in Ura)

Algemeen
De geschiedenis van Kyokushin

20220923_Examen_0124.jpg
bottom of page